top of page
White Structure

​Vincenx cells

Tại Vincenx Cell Therapy chúng tôi áp dụng Tế Bào Gốc MSC Hoa Kỳ để LÀM ĐẸP - TRẺ HOÁ - CHỮA BỆNH. Ở đây VINCENXCELLTHERAPY sẻ có tất cả thông tin về Tế Bào Gốc từ đâu ra? Tế Bào Gốc hoạt động như thế nào? Tế Bào Gốc dùng trong y khoa hiện đại; Tế Bào Gốc có thể chữa trị những bịnh nào? Đây là những nhân chứng đã sử dụng Tế Bào Gốc Vincenx Cell tại Hoa Kỳ và toàn thế giới

TẾ BÀO GỐC ĐÃ ĐƯỢC LÀM TẠI HOA KỲ & TOÀN THẾ GIỚI

Hoa Hậu & Diễn Viên Điện Ảnh Hoa Kỳ

​Ali Landry

MC & Hướng Dẫn Chưng Trình

" THE YOUNGER GAMES" 

​Kelly Deadmon 

Làm Đẹp Với Tế Bào Gốc Trung Mô

​"Vincenx Facelift"

​Tế Bào Gốc Trung Mô Hổ Trợ

​Bệnh Nhân Bị ĐỘT QUỴ

​Tế Bào Gốc Trung Mô Hổ Trợ

​Bệnh Nhân Bị A.L.S

​Tế Bào Gốc Trung Mô Hổ Trợ

​Bệnh Nhân Bị TỰ KỶ - AUTISM 

​Tế Bào Gốc Trung Mô Làm Trẻ Hoá 

​DR. TV SHOW

​Tế Bào Gốc Trung Mô Hổ Trợ

​Bệnh Nhân Bị PARKINSON's 

bottom of page